Akordeon

Akordeon je přenosný vícehlasý nástroj, který v hudebním světě plní funkci jak samostatného sólového nástroje, tak nástroje doprovodného.

Žák se během studia naučí zvládnout výrazové možnosti nástroje, technické vyspělosti obou rukou podle svých možností, měchovou techniku.
Žák se seznámí s různými žánry hudby, naučí se rozeznávat různá stylová období a charakteristiku výrazových prostředků těchto období a žánrů.

» Učební plán pro akordeon

boat

Comments are closed