Bicí

Vyučovaný předmět „hra na bicí nástroje“ zahrnuje praktický nácvik ovládání bicích nástrojů a zastřešuje činnosti, jako jsou hra z listu, nácvik souhry v duu s učitelem či hra s nahrávkou.

» Učební plán pro bicí

boat

Comments are closed