Elektrická kytara

Elektrická kytara patří k populárním hudebním nástrojům. Využívá se v mnoha hudebních žánrech. Žák tak získá nejen celkový přehled o populární, jazzové a rockové elektrické kytaře, ale celkově o současné hudbě. V průběhu studia zvládne kytarovou techniku, s níž se v jednotlivých stylech může uplatňovat v různých hudebních formacích. Naučí se hrát z not, kytarových tabulatur, improvizovat do jednotlivých hudebních žánrů jak akordicky, tak melodicky.

» Učební plán pro elektrickou kytaru

boat

Comments are closed