Housle

Housle jsou strunný smyčcový nástroj. Využívá se jako sólový nástroj, ale i v různých komorních uskupeních a orchestrech.

Žák získá základní techniku, která zahrnuje práci se smyčcem a hru v polohách. Žák poznává během studia různá slohová období.

» Učební plán pro housle

boat

Comments are closed