Lesní roh

Lesní roh patří do nástrojů dechových žesťových (vzduchových nátrubkových). Je znám v různých obměnách několik tisíc let. V dnešní době je užíván sólově, v souborech a orchestrech lidové, vážné i populární hudby.

K výuce na lesní roh jsou přijímáni žáci přiměřeně fyzicky vyspělí. V začátcích je možné používat jednoduchých lesních rohů nebo hry na přípravný nástroj, kde žáci plní učební plán a učební osnovy předmětu.

» Učební plán pro lesní roh

boat

Comments are closed