Příčná flétna

Příčná flétna je dechový dřevěný jednohlasý nástroj s rozsahem tónu c1 – c4 a využívá se jako sólový nástroj, ale hlavně v různých orchestrech a komorních uskupení různých žánrů.

Žák se seznámí s různými žánry hudby, naučí se rozeznávat různá stylová období a charakteristiku výrazových prostředků těchto období a žánrů.

» Učební plán pro příčnou flétnu

boat

Comments are closed