Trubka

Trubka patří do nástrojů dechových žesťových (vzduchových nátrubkových). Je známa v různých obměnách několik tisíc let.

V dnešní době je užívána sólově, v souborech a orchestrech lidové, vážné i populární hudby. K výuce na trubku jsou přijímáni žáci přiměřeně fyzicky vyspělí. V začátcích je možno používat malých nástrojů (kapesních trubek) nebo hry na přípravný nástroj, kde plní učební plán a učební osnovy předmětu.

» Učební plán pro trubku

boat

Comments are closed