Tuba

Tuba je dechový žesťový nátrubkový jednohlasý nástroj, který se řadí hlasem do basových nástrojů a využívá se jako sólový nástroj, ale hlavně v různých orchestrech různých žánrů a v dechové hudbě.

Žák se během studia naučí zvládnout techniku nástroje a výrazovou barevnost tónu, seznámí se s různými žánry hudby, naučí se rozeznávat různá stylová období a charakteristiku výrazových prostředků těchto období a žánrů.

» Učební plán pro tubu

boat

Comments are closed