Zobcová flétna

Zobcová flétna je nástroj velmi oblíbený a používaný již od středověku. Je jí věnováno velké množství literatury. Výhodou zobcové flétny je její malý rozměr (zejm. u sopránového nástroje) a snadná ovladatelnost. S výukou je proto možné začít ve velmi útlém věku.

Zobcová flétna je využívána jako přípravný nástroj pro další studium hry na dechové dřevěné (příčná flétna, hoboj, klarinet …) a dechové žesťové (lesní roh, trubka, baskřídlovka…) nástroje.

» Učební plán pro zobcovou flétnu

boat

Comments are closed