O škole

Druhá soukromá základní umělecká škola v Českých Budějovicích je hudební škola s více než desetiletou tradicí, kvalitním učitelským sborem a kapacitou 450 žáků.

Škola nabízí individuální výuku hry na klávesové, strunné, dechové a další hudební nástroje. Součástí výuky je i hudební teorie. Škola rovněž nabízí studium klasického a popového zpěvu a tance. Výuka probíhá na 6 pracovištích: V. Talicha, M. Chlajna, Srubec, Dubné, Suché Vrbné a Hluboká nad Vltavou.

Hlavním cílem Druhé soukromé základní umělecké školy, s.r.o. v Českých Budějovicích je zajistit kvalitní výuku pro všechny své žáky, a to ve formě individuálního přístupu pedagogů. Ti díky mnohaletým zkušenostem a praxi žáky vedou k rozvoji jejich osobnosti pomocí hudby a napomáhají jim, aby získané dovednosti mohli v budoucnu uplatnit v komorní, souborové, orchestrální hře, komorním a sborovém zpěvu. V tomto směru škola každý rok pro své žáky pořádá koncerty a připravuje je na hudební soutěže.

Škola se nezaměřuje pouze na kultivaci žáků pomocí hudby, ale rovněž na podchycení a rozvoj talentů a práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola rovněž disponuje vlastní sbírkou hudebních nástrojů, které je možné si na určitou dobu zapůjčit.

Comments are closed