Filozofie výuky

Hlavním cílem Druhé soukromé základní umělecké školy, s.r.o. v Českých Budějovicích je zajistit kvalitní výuku pro všechny své žáky, a to ve formě individuálního přístupu pedagogů. Ti díky mnohaletým zkušenostem a praxi žáky vedou k rozvoji jejich osobnosti pomocí hudby a napomáhají jim, aby získané dovednosti mohli v budoucnu uplatnit v komorní, souborové, orchestrální hře, komorním a sborovém zpěvu. V tomto směru škola každý rok pro své žáky pořádá koncerty a připravuje je na hudební soutěže.

Škola se nezaměřuje pouze na kultivaci žáků pomocí hudby, ale rovněž na podchycení a rozvoj talentů a práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Druhá soukromá základní umělecká škola udržuje a rozvíjí zájem o hudební vzdělávání a trvale podporuje skupinové, kolektivní a rodinné muzicírování. Škola se snaží vytvářet přátelské prostředí s jasnými pravidly.

Kvalita výuky je zajištěna zkušeným pedagogickým sborem, nejnovějšími hudebními nástroji a moderními technickými pomůckami (např. interaktivní tabule). Škola rovněž disponuje vlastní sbírkou hudebních nástrojů, které je možné si na určitou dobu půjčit.

Škola je členem Asociace Soukromých základních uměleckých škol (ASZUŠ), Asociace Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska (SSŠČMS) a Asociace Základních uměleckých škol (AZUŠ). V minulých letech se podílela na společných kulturních akcích SSŠČMS v Česku, na Slovensku a v Polsku.

Od školního roku 2015 – 2016 přichází 2SZUŠ s postupnou realizací své dlouhodobé vize žánrové profilace hudebníků již na základním stupni hudebního školství.
Podobně jako v minulosti vznikla potřeba zřídit vedle státních konzervatoří, zaměřených na klasickou hudbu instituci zaměřenou na kvalitní výuku jazzu, popu, muzikálu a další hudebních žánrů, která vyústila v roce 1991 transformací školy (známé pod původním názvem Lidová konzervatoř v založení Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka), přichází Druhá soukromá základní umělecká škola v Českých Budějovicích s podobnými ambicemi – podchytit talentovanou hudební mládež a poskytnout jí co možná nejkvalitnější základy vzdělání ve vybraném hudebním žánru hned od začátku studia. A to nejen v žánrech pop, jazz, muzikál, ale také v oblasti lidové a dechové hudby.

Comments are closed