Historie školy

Umělecká škola vznikla k 1. září 1994 z iniciativy pana Jiřího Nováka, který se již od roku 1993 aktivně věnoval skupinové výuce hry na zobcovou flétnu na Základní škole Máj II a Základní škole Vltava v Českých Budějovicích. Škola měla původně pouze dvě pracoviště, a to ZŠ Máj II na adrese M.Chlajna 23, kde má škola dodnes své sídlo, a ZŠ Vltava.

V roce 1997 byla založena Druhá soukromá základní umělecká škola, s.r.o. se sídlem M. Chlajna a ředitelem Jiřím Novákem. Postupně byla zřízena další detašovaná pracoviště školy, a to na Srubci, v Hluboké nad Vltavou a v ulici V. Talicha. V roce 2014 došlo ke změně majitele školy. Novým majitelem Druhé soukromé základní umělecké školy se stal Ing. Miroslav Dvořák, který se hudbě, konkrétně hře na trubku, věnuje již od svých dětských let a v jeho začátcích byl jeho mentorem právě Jiří Novák. Po dřívějším působení v dechové kapele Veselá muzika nyní Miroslav Dvořák účinkuje v jihočeské dechové kapele Jižani, kde zastává funkci kapelníka.

V roce 2014 otevřela škola dvě nová pracoviště – Suché Vrbné a Dubné, rovněž prošla rekonstrukcí budova v ulici V. Talicha, ve které byly vybudovány nové učební prostory a koncertní sál o kapacitě 80 míst. V roce 2016 se škola rozrostla o další detašované pracoviště v ZŠ Emy Destinové. V současné době tak probíhá výuka v sídle školy V. Talicha 1807/14 a na pobočkách Srubec, Suché Vrbné, Dubné, Hluboká nad Vltavou, M. Chlajna a E. Destinové. Vedle hry na hudební nástroje se od roku 2014 na škole vyučuje i tanec a zpěv. Škola disponuje kapacitou 450 žáků a učitelským sborem čítajícím více než 30 učitelů. Pedagogický sbor je stabilní a pedagogové se trvale odborně vzdělávají.

Comments are closed