Soutěže a koncerty 2004/2005

Název soutěže
Učinkující Nástroj / kategorie učitel umístění
 
11.ročník soutěže Karla Ditterse z Dittersdorfu ve Vidnavě,
21.10.2004
Komorní duo
Sourozenci Burianovi
Kytara
+ klavír 3 b
V.Manová 1.místo
Soutěž ZUŠ klavír – okresní kolo
ZUŠ B.Jeremiáše Č.Budějovice, 24.2.2005
Brožová Jana VI. J.Sonntábová Čestné uznání
Soutěž ZUŠ kytary – okresní kolo
ZUŠ Piaristické náměstí Č.Budějovice, 25.02.2005
Volf Petr 0 a J.Musilová 2.místo
Novák Radek 0 b O.Píšová 1.místos post.
Punčochář Michal 0 b O.Píšová 1.místo s post.
Smržová Michaela 0 c F.Pittner 2.místo
Augustinová Zdeňka I. O.Píšová 2.místo
Jarošová Johana I. V.Manová 2.místo
Vávrová Eliška II. O.Píšová 1.místo s post.
Kubelka Vít II. F.Pittner 2.místo
Havlis Vojtěch III. V.Manová 1.místo s post.
Rusinková Kristýna IV. O.Píšová 2.místo
Konvičková Vendula V. O.Píšová 1.místo s post.
Rys Pavel V. V.Manová 1.místo s post.
Burian Tomáš VII. V.Manová 1.místo s post.
Kytarové duo
V.Havlis,
P.Rys
B 1 II. V.Manová 1.místo s post.
Kytarové trio
E.Vávrová,
Z.Augustinová,
J.Hlavnička
B 2 I. O.Píšová 2.místo
Kytarové kvarteto
V.Konvičková,
K.Rusinková,
R.Němcová,
P.Ptáčková
B 2 II. O.Píšová 1.místo s post.
Soutěž ZUŠ akordeon – okresní kolo
ZUŠ Nové Hrady, 04.03.2005
Šuhajová Jana 2.roč. II.st. M.Šobová 2.místo
Komorní duo (ak.-EKN)
J.Šuhajová,
L.Marhounová
II B M.Šobová 1.místo s post.
Soutěž ZUŠ smyčcové nástroje – okresní kolo
ZUŠ Piaristické nám. Č.Budějovice, 16.03.2005
Holický Ondřej VI. O.Píšová 3.místo
Soutěž ZUŠ akordeon – krajské kolo
ZUŠ Bechyně, 17.03.2005
Komorní duo (ak.-EKN)
J.Šuhajová,
L.Marhounová
II B M.Šobová 1.místo
Soutěž ZUŠ kytary – krajské kolo
ZUŠ Písek, 21.04.2005
Novák Radek 0 b O.Píšová 1.místo
Punčochář Michal 0 b O.Píšová 2.místo
Vávrová Eliška II. O.Píšová 1.místo s post.
Havlis Vojtěch III. V.Manová 2.místo
Konvičková Vendula V. O.Píšová 1.místo s post.
Rys Pavel V. V.Manová 1.místo s post.
Burian Tomáš VII. V.Manová 1.místo s post.
Kytarové duo
V.Havlis,
P.Rys B
1 II. V.Manová 2.místo
Kytarové kvarteto
V.Konvičková,
K.Rusinková,
R.Němcová,
P.Ptáčková
B 2 II. O.Píšová 1.místo
Zlivská kytara 2005 – ZŠ a ZUŠ Zliv,
06.05.2005
Volf Petr II. J.Musilová 1.místo
Novák Radek III. O.Píšová 2.místo
Punčochář Michal III. O.Píšová 2.místo
Smržová Michaela IV. F.Pittner 2.místo
Jarošová Johana V. V.Manová 2.místo
Vávrová Eliška VI. O.Píšová 1.místo
Augustinová Zdeňka VI. O.Píšová 2.místo
Rusinková Kristýna VIII O.Píšová 3.místo
Rys Pavel IX. V.Manová 2.místo
Konvičková Vendula X. O.Píšová 2.místo
Ptáčková Petra X. O.Píšová 3.místo
Burian Tomáš XII. V.Manová 1.místo
Kytarové duo
V.Bláhová,
L.Beránková
B I F.Pittner 2.místo
Kytarové trio
E.Vávrová,
Z.Augustinová,
J.Hlavnička
B II. O.Píšová 1.místo
Kytarové trio
V.Konvičková,
K.Rusinková,
P.Ptáčková
B III O.Píšová 2.místo
Kytarové duo
V.Havlis,
P.Rys
B III. V.Manová 3.místo
Novohradská flétna 2005 – ZUŠ Nové Hrady,
13.05.2005
Havlíková Anna Zobc.fl – A 1 K.Hrubešová 3.místo
Machová Ivana Zobc.fl. – A 2 J.Novák 1.místo
Machová Miroslava Příč.fl. – B 2 M.Vančák 2.místo
Soutěž ZUŠ kytary – ústřední kolo
ZUŠ Mikulov, 27.-29.05.2005
Vávrová Eliška II. O.Píšová 3.místo
Konvičková Vendula V. O.Píšová 3.místo
Burian Tomáš VII. V.Manová 2.místo
Prague Junior Note 2005 – kytara,
10.-11.06.2005
Radek Novák I. O.Píšová čestné uznání

Comments are closed