Zpěv

Zpěv je specifický hlasový umělecký projev. Cílem pěveckého vzdělání je docílení samostatného kultivovaného projevu žáka, rozvíjení jeho základních hudebních dispozic a jeho schopnosti ovládat svůj hlas podle svých možností při zachování jeho přirozenosti.
boat
Výuka probíhá:

  • individuálně ve skupině dvou žáků do třetího ročníku v předmětu Sólový zpěv
  • ve skupinové nebo kolektivní výuce v některém z povinně volitelných předmětů nejpozději
    od 4. ročníku
  • kolektivní předmět Hudební nauka je povinný do 5. ročníku

Výuka popového a klasického zpěvu probíhá na pobočkách M. Chlajna, V. Talicha, Suché Vrbné, Srubec a Dubné.

» Učební plán pro zpěv

Comments are closed