Přihlášení: Zaměstnanci | Žáci

DOTAČNÍ PROGRAM

20. 9. 2022 / Milan Bašta / Aktuality

Rodiče/zákonní zástupci žáků Druhé soukromé základní umělecké školy, s.r.o. mohou v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme" podat žádost o příspěvek na úhradu úplaty za vzdělávání (školného). Žádost o podporu podávají rodiče/zákonní zástupci prostřednictvím naší školy.

Žádost může být škole doručena osobně, poštou nebo elektronicky v termínu do 31. 10. 2022. Osobně je možné žádosti předat v kanceláři školy každé pondělí v čase 15:00 - 16:00 hodin.

Podpora se týká úplaty za vzdělávání za 1. pololetí školního roku 2022/2023. Maximální výše příspěvku v naší ZUŠ se rovná výši školného za toto období. 

Více informací o dotačním programu naleznete zde: Dotační program "My v tom Jihočechy nenecháme"

Komentáře