Přihlášení: Zaměstnanci | Žáci

OTEVŘENÍ ŠKOLY

4. 5. 2020 / Milan Bašta / Aktuality

Na základě návrhu Vlády ČR na uvolnění škol a školských zařízení bude od pondělí 11. května 2020 umožněna individuální výuka na všech pobočkách naší školy.

Výuka kolektivní hry nebude až do konce školního roku 2019/2020 probíhat. Výuka hudební nauky bude probíhat formou konzultačních hodin, a to v původních časech výuky a učebnách, stanovených rozvrhem. Pedagogové hudební nauky budou poskytovat zájemcům individuální konzultace. 

Pokud se rozhodnete využít možnosti docházky do individuální výuky, je nutné před první vyučovací hodinou zaslat e-mailem do kanceláře školy nebo odevzdat vyučujícímu pedagogovi "Prohlášení o bezinfekčnosti žáka" /formulář prohlášení Vám byl zaslán v e-mailu/. Výuka bude probíhat v souladu se stanovenými hygienickými opatřeními, stanovenými manuálem MŠMT.

Doprovod žáků do budov všech poboček školy nebude možný, doprovázející osoby se musí zdržovat mimo budovu.

Děkuji Vám za spolupráci, trpělivost a shovívavost v této nelehké mimořádné situaci. Omlouvám se za způsobené nepříjemnosti i za nedostatky z naší strany a všichni se těšíme na pravidelné setkávání s našimi žáky.

Mgr. Milan Bašta

ředitel školy

Komentáře