Přihlášení: Zaměstnanci | Žáci

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ VLÁDY ČR

10. 3. 2020 / Milan Bašta / Aktuality

Na základě vyhlášení Vlády České republiky rozhodl ředitel Druhé soukromé základní umělecké školy, s.r.o., České Budějovice o uzavření budovy školy a všech detašovaných pracovišť od 11. března 2020 do odvolání.

Žákům je po celou dobu uzavření školy zakázán vstup do budovy školy i do objektů detašovaných pracovišť. Pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci se řídí až do odvolání pokyny ředitele školy a jsou povinni informovat se minimálně jedenkrát denně prostřednictvím svých osobních mailů o aktuální situaci na pracovišti. Vyučující jsou povinni až do odvolání poskytovat žákům studijní materiály, studijní opory a domácí úkoly prostřednictvím předem dohodnutých forem internetového spojení. Zaslané studijní materiály jsou plnohodnotnou součástí vyučovacího procesu a žáci musí počítat po návratu do školy se zpětnou vazbou učitele. V Českých Budějovicích dne 10. 03. 2020 Mgr. Milan Bašta ředitel školy, v. r.
Komentáře