Přihlášení: Zaměstnanci | Žáci

Vzácný host v naší škole

Vzácný host v naší škole
11. 9. 2019 / Milan Bašta / Aktuality

Návštěva RNDr. Jana Zahradníka

Na začátku školního roku navštívil naši školu RNDr. Jan Zahradník, poslanec Parlamentu ČR. Zajímal se o výuku a o podmínky ke studiu na naší škole. Pozitivně hodnotil vybavenost učeben. Návštěva pana poslance, bývalého pedagoga, nás velice potěšila.  

Komentáře