Přihlášení: Zaměstnanci | Žáci

Dance styl spolek

Taneční obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje žákům prostřednictvím soustavného vzdělávání, aktivním pohybem, poznáváním taneční kultury a osvojením si základních teoretických znalostí využívat tanec jako prostředek vzájemné komunikace i osobního uměleckého sdělení.

Vzdělávací obsah tanečního oboru je členěn do několika předmětů, které obsahují nejen oblast praktickou, ale i teoretickou. Žák získává v kolektivu elementární taneční návyky s možností rozvíjení se jako sólista. Teoretické znalosti jsou součástí praktické výuky. Cílem je propojit taneční praxi s teoretickými znalostmi.

Logo Dance Styl spolek

Povinné předměty

Taneční průprava
Taneční praxe
Současný tanec
Lidový tanec
Klasická taneční technika

Kontakty

Dance styl – spolek při Druhé soukromé základní umělecké škole
V. Talicha 1807/14
370 05 České Budějovice 2

IČ: 018 88 641
zapsaný v SR vedeném KS v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 6139

Tel.: 775 700 016
E-mail: 2szuscb@2szuscb.cz
Číslo účtu: 2112027549/2700

Pedagogové

Jindřiška MÜLLEROVÁ
taneční obor - Dance styl