Přihlášení: Zaměstnanci | Žáci

Pracovníci 2. SZUŠ České Budějovice

Mgr. Milan BAŠTA - ředitel
trubka, hudební nauka
Kateřina BAŠTOVÁ - vedoucí kanceláře
Eliška BENDOVÁ, DiS.
klarinet, saxofon, zobcová flétna
MgA. Zuzana BENEŠOVÁ
sólový zpěv
Mgr. Vadim BOCHAROV
klavír
Bc. Zuzana BOUCHNEROVÁ
harfa, klavír
Mgr. Sabina FISCHEROVÁ
hudební nauka, klavír
Jiří HAMR
klarinet, saxofon, zobcová flétna
BcA. Zdeňka HANZLIKOVÁ
příčná flétna
Jana HLAVATÁ, DiS.
kytara
Marian HOSTEK
klarinet, saxofon, zobcová flétna
Klára HOSTKOVÁ, dipl. umělec
trubka, zobcová flétna
Doc. Mgr. František HUDEČEK
klavír
Bc. Radka KREJČÍ
sólový zpěv, sborový zpěv, klavír, hudební nauka
Jan MAULE
kytara, sborový zpěv
Mgr. Zbyněk MIKULÁŠ
kytara
Mgr. Magdalena MIKULÁŠOVÁ
kytara
Jindřiška MÜLLEROVÁ
taneční obor - Dance styl
Matouš NOVÁK
bicí nástroje
Mgr. Libor PETŘVALSKÝ
housle, kytara
Dagmar PLOJHAROVÁ
zobcová flétna, klavír
Michaela POLÁČKOVÁ
kytara
Ivana STELLNEROVÁ
housle, EKN
Petr SUDA, DiS.
trubka, lesní roh, zobcová flétna, EKN
Miroslav SURKA
trubka, zobcová flétna, EKN, orchestr
Bc. Stanislav TISCHLER
saxofon, zobcová flétna, EKN
Mgr. Vendula TISCHLEROVÁ, Dis.
příčná flétna, zobcová flétna
Viktoriia VALACHOVÁ
korepetice
Iva VORÁČKOVÁ
sólový zpěv
Tomáš ZEMAN, DiS.
trubka, hudební nauka, zobcová flétna, EKN
Vít ZUZÁK
pozoun, tenor, zobcová flétna, EKN
Mgr.et Bc. Lenka ŽIŽKOVÁ, DiS.
trubka, hudební nauka, EKN