Přihlášení: Zaměstnanci | Žáci

Pojďte studovat k nám!

Naším cílem je rozvíjet a podporovat to správné české lidové muzikantství, vychovávat muzikanty, kteří hrají s nadšením, hrají srdcem.

Učíme hrát srdcem

Naše škola umožňuje žákům pestrou žánrovou výuku,
ať už jde o pop, jazz, muzikál nebo o oblast lidové a dechové hudby.

O škole

Pojďte studovat k nám!

Naším cílem je rozvíjet a podporovat to správné české lidové muzikantství, vychovávat muzikanty, kteří hrají s nadšením, hrají srdcem.

Taneční obor

Taneční obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje žákům prostřednictvím soustavného vzdělávání, aktivním pohybem, poznáváním taneční kultury a osvojením si základních teoretických znalostí využívat tanec jako prostředek vzájemné komunikace i osobního uměleckého sdělení.

Logo Dance Styl spolek
Více o spolku Dance Styl

O škole

Druhá soukromá základní umělecká škola, s.r.o. České Budějovice byla založena v roce 1997 a jejím prvním ředitelem se stal její zakladatel Jiří Novák. V roce 2014 došlo ke změně majitele školy, kdy se novým majitelem Druhé soukromé základní umělecké školy stal Ing. Miroslav Dvořák. Z jeho pověření je od roku 2015 ředitelem školy Mgr. Milan Bašta.

Mezi hlavní cíle je snaha o co možná nejkvalitnější výuku. Pod vedením pedagogů s mnohaletými zkušenostmi v hudební praxi vedeme žáky k rozvoji jejich osobnosti a napomáháme jim, aby získané dovednosti mohli v budoucnu uplatnit v komorní, souborové, orchestrální hře, sólovém i sborovém zpěvu. Proto škola trvale podporuje skupinové, kolektivní a rodinné muzicírování.

Více o škole