Přihlášení: Zaměstnanci | Žáci

O škole

Druhá soukromá základní umělecká škola, s.r.o. České Budějovice byla založena v roce 1997 a jejím prvním ředitelem se stal její zakladatel Jiří Novák. V roce 2014 došlo ke změně majitele školy, kdy se novým majitelem Druhé soukromé základní umělecké školy stal Ing. Miroslav Dvořák. Z jeho pověření je od roku 2015 ředitelem školy Mgr. Milan Bašta.

Škola sídlí na adrese V. Talicha 1807/14, České Budějovice a hlavní detašované pracoviště zůstává v původním sídle školy, v ulici M. Chlajna. Postupně byla zřízena další detašovaná pracoviště školy, a to na Srubci, v Hluboké nad Vltavou, v Suchém Vrbném, v Dubném, v obci Včelná a v ulici Emy Destinové.

Mezi hlavní cíle Druhé soukromé základní umělecké školy, s.r.o. patří snaha o co možná nejkvalitnější výuku. Pod vedením pedagogů s mnohaletými zkušenostmi v hudební praxi vedeme žáky k rozvoji jejich osobnosti a napomáháme jim, aby získané dovednosti mohli v budoucnu uplatnit v komorní, souborové, orchestrální hře, sólovém i sborovém zpěvu. Proto škola trvale podporuje skupinové, kolektivní a rodinné muzicírování.

Škola z venku
Orchestr před školou

Od školního roku 2015 – 2016 přichází škola s postupnou realizací své dlouhodobé vize žánrové profilace hudebníků již na základním stupni hudebního vzdělávání. Podobně jako v minulosti vznikla potřeba zřídit vedle státních konzervatoří, zaměřených na klasickou hudbu, instituci zaměřenou na kvalitní výuku jazzu, popu, muzikálu a dalších hudebních žánrů, která vyústila v roce 1991 transformací pražské LŠU (známé pod původním názvem Lidová konzervatoř) v založení Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, přichází Druhá soukromá základní umělecká škola v Českých Budějovicích s podobnými ambicemi – podchytit talentovanou hudební mládež a poskytnout jí co možná nejkvalitnější základy vzdělání ve vybraném hudebním žánru hned od začátku studia. A to nejen v oblasti tzv. klasické hudby, ale také v žánrech pop, jazz, muzikál, lidová a dechová hudba.

Škola se snaží vytvářet přátelské prostředí s jasnými pravidly. Kvalita výuky je zajištěna zkušeným pedagogickým sborem, nejnovějšími hudebními nástroji a moderními technickými pomůckami. Škola rovněž disponuje vlastní sbírkou hudebních nástrojů, které je možné si na určitou dobu zapůjčit.

Škola se zaměřuje na práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, proto spolupracuje s DPNO v Opařanech a s dětskými domovy.

Škola je členem Asociace Soukromých základních uměleckých škol (ASZUŠ), Asociace Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska (SSŠČMS) a Asociace Základních uměleckých škol (AZUŠ). V minulých letech se podílela na společenských a kulturních akcích doma i v zahraničí.

Naši pedagogové

Uřitelský sbor

Pojďte studovat k nám!

Naším cílem je rozvíjet a podporovat to správné české lidové muzikantství, vychovávat muzikanty, kteří hrají s nadšením, hrají srdcem.